Odporúčanie

Kurier GLS pre zásilky bazénovej chémie


PEČOVANIE O BAZÉN
Bazénová chémia - starostlivosť o bazén

Kvalitná bazénová chémia zabezpečí starostlivosť o Váš bazén a kvalitu vody.

Bazénová chémia KRYSTAL POOL Vám zabezpečí maximálnu ošetrenie vody a bezproblémovú prevádzku Vášho bazéna. Tieto prípravky Vám pomôžu keď si neviete rady s tvorbou rias, čistením vody, s určením pH, vyvločkovaním nečistôt, dezinfekciou alebo stabilizáciou vody.

  1. Ako udržať bazén krištáľovo čistý a vodu nezávadnú
  2. Pred uvedením bazéna do prevádzky? Pred napustíme vodu do bazéna
  3. Po napustení vody do bazéna
  4. Ako na výskyt rias v bazéne
  5. Ako riešiť zákal v bazéne
  6. Starostlivosť o bazén na konci kúpacej sezóny
  7. Návod na odzimovanie nadzemného bazénu

Ako udržať bazén krištáľovo čistý a vodu hygienicky nezávadnú.

Pre plnohodnotné využívanie Vášho bazéna je nutné, aby bol čistý a mal vždy zdravotne nezávadnú vodu. Pre zabezpečenie dobrej kvality vody v bazéne v dlhodobom horizonte je bazénová chémia nevyhnutnosťou. Samozrejme v spojení s ďalším príslušenstvom, ako sú filtrácia, bazénové čerpadlá a ďalšie doplnky.

Kvalitnej vody v bazéne dosiahneme dodržiavaním nasledovných zásad:

Chemická úprava vody v bazéne sa skladá z niekoľko etáp a to najmä: Koaguláciu či flokuláciu, ktorá spočíva v dodaní látky, ktorá pridaním do bazénovej vody pred filter prináša vyššiu účinnosť filtrácie.

Nasleduje úprava pH vody. Kyslosť či zásaditosť vodných roztokov vyjadruje hodnotu pH. Pre našu prax v ošetrovaní vody stačí vedieť, že pH sa pohybuje v rozsahu 1 - 14. Neutrálny roztok má pH - 7, v praxi je však pre udržovanie kvalitnej vody ideálne práve pH 6,8 - 7,2. Hodnota pH vyššie než 7,8 vedie k tvorbe rôznych minerálnych zákalov, vodného kameňa a iných zrazenín. Vedie tiež k vyššej dráždivosti vody a zvyšujúcemu sa obsahu škodlivého viazaného chlóru. Takáto voda je tiež väčšinou intenzívne cítiť po chlóre. pH nižšie než 7 spôsobuje koróziu kovových povrchov. Hodnota pH ovplyvňuje rozpustnosť o účinok všetkých použitých dezinfekčných prípravkov, ale aj ostatných prípravkov na úpravu bazénovej vody .

Ďalšou úlohou je zabezpečiť dezinfekciu vody. Voda v bazéne môže byť znečistená Vnos mikroorganizmov z kúpajúceho sa. Ďalším možným zdrojom mikroorganizmov v bazénovej vode môže byť voda zdrojová, alebo sa mikroorganizmy môžu do vody dostať aj vzduchom. Najpoužívanejšími prostriedky na dezinfekciu vody sú kyselina tri ( di ) chloroisokyanurová alebo chlórnany. Pôsobí nielen na baktérie, vírusy a plesne, ale čiastočne aj na riasy. Koncentráciu chlóru pre sústavnú dezinfekciu je nutné udržiavať medzi 0,3-0,6 mg/l.

V neposlednom rade nám bazénová chémia pomôže bojovať proti riasam , ktoré sa do bazéna môžu dostať zo zdrojovej vody alebo pomocou vetra či klimatických zrážok . Riasy jednak zvyšujú hygienické riziká, ale navyše spôsobujú nepekné sfarbenie vody a vytvára na stenách bazénov nepríjemný mazľavý povrch.

Bazénová filtrácia patrí k ďalším základným prvkom, ktoré udrží správnu kvalitu vody . Pieskový filter je najčastejšou výkonnou prečisťovacej jednotkou, zahŕňajúce čerpadlo s potrubím a filtračným médiom, v tomto prípade kremičitým pieskom . Druhým a menej rozšíreným typom filtrácie bazénovej vody je filtrácia kartušová, s filtračnou vložkou z papiera.

Filtráciu pri bazéne je nutné vybaviť bazénovým čerpadlom. Ich výber je široký a záleží na parametroch bazéne i finančných možností užívateľa. Ak vlastníte bazén a radi ho užívate dlhšie, ako dva mesiace, potom je nutné nenechávať ohrev vody len na slnku. Ohrievanie vody v bazéne môžete zaistiť napríklad sadou slnečných kolektorov, situácia sa značne zlepší a náklady na prevádzku sú minimálne, ale za relatívne veľkých obstarávacích nákladov. Ak uprednostňujete stálu teplotu, potom nezostáva než nainštalovať ďalší ohrev vody napr tepelným čerpadlom.

Pravidelným používaním prípravkov radu KRYSTAL POOL zabezpečíte komplexnú starostlivosť o vodu vo Vašom bazéne po celý rok.

Pred uvedením bazéna do prevádzky
Pred začatím kúpacej sezóny je nutné bazén dôkladne vyčistiť mechanicky prípadne špeciálnymi prípravkami od usadenín a organických nečistôt.


Ako napustíme vodu do bazéna
Ako napustíme vodu do bazéna , musíme sa rozhodnúť , či budeme vodu v priebehu sezóny dezinfikovať pomocou chlórových alebo bezchlorových prípravkov.


Výhodou bezchlorových , tj kyslíkových prípravkov je , že voda nimi ošetrovaná nie je nepríjemne cítiť po chlóre , nedráždi oči ani sliznice. Ich nevýhodou je vyššia cena a náročnosť na presné a pravidelné dávkovanie . Prechod z jedného spôsobu dezinfekcie na druhý v priebehu sezóny je možný , avšak je nutné prestať dávkovať prípravok na dobu 3 - 5 dní . V tejto dobe je potrebné udržovať hodnotu pH na hodnote 6,8 - 7,6 a preventívne pridať dvojnásobné množstvo prípravku proti riasam.


Po napustení vody do bazéna
Po napustení vody do bazéna je nutné najprv zmerať hodnotu pH a tvrdosti vody.
Pre stanovenie hodnoty pH je vhodné použiť BAZÉNOVÝ MINITESTER , tvrdosť vody je najvhodnejšie nechať stanoviť v niektorej z laboratórií, popr. ju zistiť u dodávateľa pitnej vody . Na hodnote pH bazénovej vody je závislá účinnosť väčšiny dezinfekčných prípravkov . Keď je pH príliš nízke , dochádza ku korózii kovových častí bazéna , blednú farby plastov a fólií . Keď je naopak pH príliš vysoké , dochádza vplyvom vylučovania vápnika ku zakaleniu vody ( môže dôjsť k zaneseniu filtrácie ) , znižuje sa účinnosť dezinfekcie a môže dochádzať k dráždeniu očí a pokožky . Ideálna hodnota pH v bazéne je 6,8 - 7,6 . Ak hodnota pH je vyššia ako 7,6 , použijeme prípravok pH MÍNUS , druhý deň znova zmeriame hodnotu pH a celý postup opakujeme , pokiaľ nebude pH v doporučenom rozmedzí . Keď je pH nižšie ako 6,8 , použijeme prípravok pH PLUS a postupujeme ako pri prípravku pH MÍNUS . V prípade vysokej tvrdosti vody je vhodné použiť niektorý z prípravkov na stabilizáciu tvrdosti , ktorý nežiadúce minerály , ktoré by mohli spôsobiť rôzne zafarbenie vody a zákaly .


Použitie dezinfekčných prostriedkov :
Pri použití dezinfekčných prostriedkov na báze aktívneho chlóru použijeme najprv prípravok CHLÓR ŠTART . Ak do 24 hodín po prvom zachlórovaní je koncentrácia voľného chlóru zistená pomocou BAZÉNOVÉHO MINITESTERU nižšia ako 0,3 mg / l , pridáme ďalšie množstvo tohto prípravku . Koncentráciu chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,5 mg / l potom udržiavame podľa veľkosti bazénu pomocou CHLÓROVÝCH TABLET maxi (200 g) . Tieto tablety sa vo skimmeri priebežne rozpúšťajú v priebehu 5 až 10 dní , a tým uvoľňujú chlór potrebný k dezinfekcii . Ak klesne hodnota koncentrácie chlóru pod 0,3 mg / l , je bezpodmienečne nutné dodať novú dávku chlórového prípravku . Ako zdroje voľného chlóru je vhodné použiť tiež multifunkčný TRIO TABLETY maxi (200 g) , ktoré zároveň pôsobia proti riasam , obsahujú vločkovač k odstráneniu zakalenie vody a stabilizujú obsah chlóru vo vode .


Ako na výskyt rias v bazéne
Pri výskyte rias , ktoré môžu spôsobovať nepríjemné zelené , hnedé alebo nažltlé zafarbenie bazénovej vody , klzké a mazľavé dno a steny bazénov a nepríjemný zápach vody , je vhodné použiť vysoko účinný prostriedok NA RIASY , ktorého účinkom nastane zahubenie rias . Časť mŕtvych rias je zachytená na filtri , zvyšok rias sa odstráni vyvločkovaním . V tepelnom období a pri intenzívnejšom používaní bazéna je vhodné ako preventívne opatrenie proti riasam použiť CHLÓR ŠOK
.


Ako riešiť zákal v bazéne
Častým problémom je výskyt zákalu vody , ktorý môže byť okrem vysokého pH tiež spôsobený výskytom jemných mechanických nečistôt alebo organických zlúčenín . Pre tieto prípady sú riešením vločkovacie prípravky .
Pri výskyte zákalu vody v bazéne sa pokúsime najprv zistiť jeho príčinu . Napríklad pri vysokom pH môže dochádzať k vyzrážaniu mikroskopických čiastočiek anorganických látok - v tomto prípade pomôže úprava pH . Ďalšie zákaly môžu vzniknúť rozptýlením jemných mechanických nečistôt alebo organických zlúčenín - v tomto prípade sa odporúča použitie prípravku VLOČKOVAČ granulát , ktoré spôsobia zhluknutie nečistôt vo forme vločiek . Tie sa potom ľahšie zachytia na filtri alebo klesnú ku dnu bazéna , odkiaľ sa môžu odstrániť vysávačom nečistôt.


Starostlivosť o bazén na konci kúpacej sezóny
Po skončení kúpacej sezóny je potrebné odpustiť vodu , očistiť steny a ošetriť zvyškovú vodu v bazéne . Pre zazimovanie je určený prípravok ZAZIMOVAČ, ktorý kvalitne ošetrí váš bazén.
Na konci kúpacej sezóny najprv odpustíme vodu pod skimmer spätné a trysky. Steny bazénov očistíme a do vody, ktorá zostala v bazéne, pridáme tekutý prípravok ZAZIMOVAČ, ktorý zabráni rastu rias a vzniku zákalu v zimnom období. Po zakrytí plachtou je bazén pripravený na zimu. Prípravok nezabráni zamrznutiu vody v bazéne ; k zabráneniu poškodenia stien je vhodné použiť špeciálne ľadové vankúše alebo polystyrénové dosky. Podrobný článok o zazimovanie nájdete v samostatnom článku Zazimovanie bazénu.

Návod na odzimovanie nadzemného bazénu
Po skončení kúpacej sezóny je potrebné odpustiť vodu, očistiť steny a ošetriť zvyškovú vodu v bazéne. Pre zazimovanie je určený prípravok ZAZIMOVAČ, ktorý kvalitne ošetrí váš bazén.
Odzimovanie bazéna, teda úprava bazénovej vody po zime a samotné sprevádzkovanie bazéna po zime, by malo prebehnúť v čase, keď sa minimálne nočné teploty vzduchu už nedostávajú trvalo pod bod mrazu a teplota vody v bazéne je medzi 10 až 15 °. Príprava bazéna na novú sezónu je jednoduchá.

Odporúčaný postup :
Očistite bazén .
Pred doplnením vody vyčistite steny a dno bazéna od usadených nečistôt . Na steny použite vhodný čistiaci prípravok , ktorý naneste handrou alebo hubou na znečistené miesta a nechajte 10-15 minút pôsobiť. Potom nečistoty uvoľnite mechanicky handrou alebo kefou az miesta ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade silného znečistenia sa postup opakuje.

Odstráňte z vody a dna bazéna hrubé nečistoty pomocou bazénovej sieťky. Zapojte filtráciu a solárny ohrev. Správne podľa návodu pripojte hadicami filtráciu a solárny ohrev k bazénu , ak je nainštalovaný. Prekontrolujte a dotiahnite všetky spoje tak, aby nemohlo dôjsť k úniku vody. POZOR: V prípade nebezpečenstva nočných mrazov zapnite na noc filtráciu a nechajte vodu prúdiť solárnym ohrevom. Zabránite tým poškodeniu filtrácie a solárneho ohrevu, ktoré by mohol mráz spôsobiť.

Doplňte vodu.
Doplňte vodu až do úrovne stredu prítokovej príruby zberača (skimmera) a nepretržite 24 hodín filtrujte. Súčasne upravte kvalitu vody podľa nasledujúcich krokov. Skontrolujte a upravte ( stabilizujte ) tvrdosť vody. Dozvedieť sa jej môžete od firmy, ktorá vám dodáva vodu z verejného vodovodu . V prípade, že používate vodu z vlastnej studne alebo vrtu, musíte si jej tvrdosť zmerať. K tomu slúžia príslušné kvapkové testery. Hodnota tvrdosti bazénovej vody nesmie byť vyššia ako 18 ° N. V prípade, že je táto hodnota prekročená, použijeme na jej úprave prípravok KRYSTAL POOL ZNÍŽENIE TVRDOSTI. Pre zníženie tvrdosti o 1 ° N dávkujte 65 ml prípravku na 1 m3 bazénovej vody. Prípravok aplikujte vždy v zriedenej podobe.

Skontrolujte a upravte hodnotu pH.
Hodnota pH ovplyvňuje účinnosť a spotrebu všetkých prípravkov na úpravu vody, funkciu zariadenia, životnosť bazénu a predovšetkým dobrý pocit z kúpania. Pomocou kvapkového testeru zmerajte hodnotu pH. Hodnota pH sa musí pohybovať v rozmedzí 7,0 - 7,4. Pre zvýšenie hodnoty pH pridaním 100 g prípravku KRYSTAL POOL pH PLUS na 10 m3 vody v bazéne sa zvýši pH bazénovej vody o 0,1. Odmerané množstvo prípravku sa rozmieša v nádobe s vodou a pridá do bazénovej vody. Pre zníženie hodnoty pH pridaním 80 g KRYSTAL POOL pH MÍNUS na každých 10 m3 vody v bazéne sa zníži pH približne o 0,1. Odmerané množstvo prípravku sa rozpustí v plastovom vedre vo vode a naleje v najhlbšej časti do bazéna pri bežiaci cirkuláciu vody . Po dokonalom premiešaní všetkej vody v bazéne sa vykoná opätovné meranie pH a podľa výsledku sa prípadne celý postup opakuje. Aplikujte prípravok KRYSTAL POOL CHLOR ŠOK prípadne CHLOR START v dávke podľa návodov k týmto prípravkom. Po 24 hodinách premerajte koncentráciu voľného chlóru (zistíte kvapkovým testerom pH a Cl). Podľa nameraných hodnôt (obsah chlóru by nemal byť nižší ako 0,3 mg / l) aplikujte vybranú chlórovú tabletu pre stabilizáciu obsahu chlóru do plávajúceho dávkovača (KRYSTAL POOL chlórové tablety, TRIO TABLETA mini, TRIO TABLETA MAXI alebo MULTI TABLETA 5 v 1). V prípade potreby aplikujte ešte raz primeranú dávku prípravku KRYSTAL POOL CHLOR ŠOK. Teraz už môžete prejsť na bežnú prevádzku bazéna. Ako sa starať o bazénovú vodu nájdete tu vyššie v texte.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV